Oogcontact als rustpunt

Ken je dat filmpje waarbij mensen in stilte een paar minuten in elkaars ogen kijken? Ik moet altijd huilen als ik dat zie omdat de emoties zo voelbaar over en weer gaan bij de deelnemers. Zien en gezien worden laat ze zichzelf voelen.

Baby’s ‘weten’ al dat ze met hun ogen kunnen aanhaken bij de ouder om zo te synchroniseren ze met het zenuwstelsel van de ouder. Ze zoeken daar de veiligheid en regulatie die ze zichzelf niet kunnen geven. Verloopt dit synchroniseren (regelmatig) goed en vind het kind veilige ogen dan ontstaat er veilige hechting.

Ook voor volwassenen zijn ogen dat baken. Als we met iemand praten en de ander kijkt ons maar vluchtig aan dan raken we vaak op ons hoede. Veilig of niet? We hebben allemaal de behoefte om echt gehoord en gezien te worden door een veilige ander. Zeker waar onze hechting niet optimaal was of het leven ons uitdaagt en we veilige ogen nodig hebben om onszelf te gaan voelen en reguleren.

Bij CMFT of Connect Mirror Neuron Focus Therapy staat oogcontact centraal. Focus op de gevoelde emotie in je lichaam kijkend in de ogen van de hulpverlener. Ook daar vloeien veel tranen. Cliënten beschrijven het als verzadigend en helend. Vastgezette emoties nemen af en het leven wordt steeds een stukje lichter.