Jij-traject

Voor jou?

Bij Praktijk Fokus wordt gewerkt vanuit de integratieve benadering. De hulpverlening heeft als doel het ‘tot een geheel maken’ van de verschillende delen in jou als persoon. Dit leidt tot meer balans in je lichaam, gedachten, gevoelens en gedrag.

Waar je problemen ervaart en je de verbinding met jezelf bent kwijtgeraakt, zijn je denken, doen en voelen niet in balans en zelfs in conflict. De verschillende (zelf)delen van jouw persoon vechten om aandacht en je ervaart geen keuzevrijheid meer.

Om dit ‘tot een geheel te smeden’ ga je tijdens je groeiproces niet alleen bezig met je gedrag, maar ook met je onderliggende gedachten, gevoelens, wensen, lichamelijke ervaringen en je behoeften. Je geef de verschillende ‘stemmen’ de aandacht en erkenning die ze verdienen!

Op een ervaringsgerichte manier ga je ontdekken wat er bij jou gebeurt van binnen. Zo ga je zien wat maakt dat je soms andere dingen doet dan je graag wilt, waar je blauwe plekken zitten, welke gedrag-en gedachtenpatronen maken dat je uit verbinding gaat met jezelf en vaak ook met anderen. Je leert kiezen voor gedrag passend bij wie jij bent. De weg naar meer balans en meer regie over je leven.

Deze vorm van coaching helpt je dus niet alleen ‘horizontaal’ vooruit (van A naar B), maar ook verticaal. Je verkent je binnenwereld van hoofd tot tenen. Dit geeft je inzicht in jezelf en blijvende groei en verandering.

Ik werk met jou vanuit een ‘christelijk integratieve mensbenadering’. Dit betekent niet dat jij christen moet zijn om bij Fokus terecht te kunnen. Maar wel dat ik jou zie als waardevol, bedoeld en als een geheel van verschillende kanten: lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel. In de veilige bedding van onze verbinding komen alle kanten tot hun recht, zodat jij steeds meer tot je doel kan komen.