Zoals we inmiddels allemaal ervaren valt het leven niet te regelen. Daarom tip 4 een paar dagen later dan beloofd.

TIP 4
Maak tijd voor dankbaarheid.

En daar zat de knoop voor mij de afgelopen dagen. Ik probeerde het wel, maar lukken deed t niet. Na 4 dagen op elkaars lip, cliënten die (begrijpelijk) afbellen, het idee dat dit nog weken gaat duren was genoeg om even te stoppen met dat wat ik me voor had genomen. We moeten het doen met een stuk minder dan normaal en dat gaat schuren. Inleveren doet zeer en het is gemakkelijk om daarop te blijven focussen.

We zijn vrijdagmiddag op de fiets gestapt. Heerlijk om even weer de horizon te zien en te ontdekken dat de wereld groter is dan wat we de afgelopen dagen zagen. Op veilige afstand van anderen ontdekte ik weer hoeveel er nog is om dankbaar voor te zijn.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat juist dankbaarheid zorgt voor mentale veerkracht. Dat maakt dat we weer beter om kunnen gaan met de situaties waar we voor geplaatst worden. En dat hebben we nodig in een tijd als dit.

Richt je deze dagen op wat er wél is. De bloemen in je gazon, verbinding met anderen via whatsapp of skype, genoeg wc papier en eten, blauwe luchten, zon. Te veel om op te noemen. En tegelijk, heb aandacht voor het schuren, want ook dat is er!

Dát het vrijdag schuurde maakt me misschien nog wel het dankbaarst. Het zorgde dat ik aandacht kreeg voor wat er broeide. Ik kon mezelf even ruimte geven en stond stil bij wat er nodig was.

Merk je dat de irritaties oplopen, bij jezelf of een ander? Sta er even bij stil. Geef het de ruimte en verbreed het perspectief. De dankbaarheid komt dan vanzelf.