Investering

 
Fokus op jou
Kennismakingsgesprek (45 min) gratis
Sessie (75 min) € 75,00
Avondtoeslag € 15,00
Voordeelkaart * € 350/€ 675
   
Fokus op gezin  
Sessie (75 min) € 75,00
Avondtoeslag € 15,00
Voordeelkaart * € 350/€ 675
   
Fokus op relatie – EFT relatietherapie
Sessie (75-90 min) € 90,00
Avondtoeslag € 15,00
Voordeelkaart * € 425/€ 825
   
Trainingen
Op het moment geen trainingen op het programma  
   
   
  • Tarief EFT relatietherapie wordt per 1 september verhoogd naar € 95,00 voor nieuwe cliënten.
  • Verslaglegging en voorbereiding is bij de prijs inbegrepen
  • Praktijk Fokus is vrijgesteld van btw.

*  Er zijn kaarten beschikbaar voor 5 en 10 sessies. Deze kaarten leveren een voordeel op van resp. € 5,00 en € 7,50 op de losse sessieprijs. Verdere info zie hieronder.

Info

Praktijk Fokus beschikt over een eigen praktijkruimte aan huis in Onnen. Ik werk op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, waar nodig ook in de avonduren.

Fokus maakt gebruik van een zakelijk en particulier tarief voor 'fokus op jou'. De particuliere tarieven vind je in de bovenstaande lijst. Wanneer een werkgever betaalt vanuit bijvoorbeeld een scholingsbudget (zie vergoedingen) ligt het tarief hoger. Neem voor meer info over het zakelijke tarief even contact met me op.

Heb je gekozen voor een voordeelkaart dan geldt deze voor het dagtarief. Kom je toch in de avonduren dan wordt het extra avondtarief los gefactureerd. De kaart wordt aan het begin van het traject afgerekend. Je houdt recht op alle betaalde sessies tenzij je daar zelf vanaf ziet. Er worden in principe geen sessies terugbetaald, behalve wanneer je wordt doorverwezen naar andere hulpverlening of er onvoorziene zwaarwegende redenen zijn aan mijn of aan jouw kant.

Praktijk Fokus heeft een licentie bij de NOBCO de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches. Onderdeel van deze licentie is de verplichte klacht- en tuchtregeling. Daarnaast stelt de NOBCO eisen aan de licentiehouders m.b.t. kwaliteitszorg en scholing.

Vergoedingen

Er zijn verschillende mogelijkheden tot vergoeding van de kosten die u maakt voor een coachtraject.

Zorgverzekering
Praktijk Fokus heeft het keurmerk christelijke zorg. Wanneer u bij Pro Life aanvullend verzekerd bent dan kunt u (een deel van) de hulpverlening vergoed krijgen. Zie hier wat dat voor u betekent.

Bij andere zorgverzekeraars valt coaching helaas niet onder de primaire ziektekosten en wordt daarom meestal niet vergoed. Soms bieden verzekeraars een aparte vergoeding voor coaching of vergoeden onder de noemer van counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandeling. We adviseren u daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching en EFT relatietherapie (basis) na te gaan bij uw ziektekostenverzekeraar.

Werkgever
Als u een werkgever heb dan bestaat de mogelijkheid tot financiering van het coachtraject door de werkgever. Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Als uw werkgever bereid is de kosten te betalen dan geldt het zakelijke tarief.

PGB
Als uw kind of u zelf beschikt over een persoonsgebonden budget (PGB) dan kunnen de kosten voor coaching hieruit meestal worden vergoed.

UWV
Als u een uitkering ontvangt, dan kunt u bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. In sommige gevallen stelt het UWV een budget beschikbaar waar u de kosten van het coachtraject (deels) mee kan betalen.

Belasting
Wanneer u als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kunt u deze kosten als scholingskosten aftrekken. Het traject moet gericht zijn op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die u in staat stellen inkomen te verwerven uit arbeid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Overig
Als u niet in aanmerking komt voor bovenstaande vergoedingen en de kosten zijn een te grote belasting voor uw budget, dan ga ik graag met u in overleg over de mogelijkheden.