Groei

9 december 2019

Beginnen

“Het woord ‘beginnen’ betekent oorspronkelijk ‘ontginnen’. Elk begin is een moeizame ontginning. Hiervoor moet ik eerst een veld afbakenen. Ik kan niet het hele land van […]
10 januari 2020

beginnen = stoppen met zeuren

‘Een nieuw begin is het leven in eigen handen nemen. Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn leven. Ik geef het vorm. Ik stop met zeuren over […]